כלים של משתמש

כלים של אתר


Action unknown: siteexport_addpage
paphos

תוכן עניינים



פאפוס

פאפוס זה בקפריסין, היא הייתה הבירה של קפריסין בימי קדם

paphos.txt · מועד השינוי האחרון: 2020 January 26 על ידי nagual