כלים של משתמש

כלים של אתר


footer

הבדלים

כאן מוצגים ההבדלים בין הגרסה שנבחרה והגרסה הנוכחית של הדף.

קישור לתצוגה השוואה זו

גירסה קודמת בשני הצדדים הגירסה הקודמת
הגירסה הבאה
הגירסה הקודמת
footer [ 2018 April 08]
nagual
footer [ 2020 May 12] (הגרסה הנוכחית)
nagual
שורה 16: שורה 16:
 ---- ----
  
 +<​html>​
 +<iframe scrolling="​no"​ style="​border:​ 0;width: 100%;​height:​ 50px;" src="​https://​bandcamp.com/​band_follow_button_deluxe/​1673063512"></​iframe>​
 +</​html>​
 +----
 <​html>​ <​html>​
 <div id="​fb-root"></​div>​ <div id="​fb-root"></​div>​
footer.1523199001.txt.gz · מועד השינוי האחרון: 2018 April 08 על ידי nagual