כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:ללמודללמוד

לימוד אמיתי זה לרצות להשתנות ללא תנאים מוקדמים.
פשוט להשתנות לאן שהרוח מוליכה, בלי לדעת מראש מה יהיה השינוי (מפחיד?)
בלי לדעת אם השינוי יהיה ל“טובה” או ל“רעה”… כי אין דבר כזה, שינוי זה תמיד שינוי, לא טוב ולא רע. בדרך הטולטקים אתה צועד בוודאות אל המוות תוך השתנות מתמדת.

מורה מראה לתלמיד שמשהו אפשרי
תלמיד הופך את זה לאפשרי עבורו
חלוקת תפקידים יעילה. שני הצדדים לוקחים 100% אחריות על המעשים של עצמם.
לתלמיד בדרך הטולטקים יש 4 אויבים שכתוצאה של ההליכה והלימודים הופכים לבני ברית:

faq/ללמוד.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 April 09 על ידי nagual