כלים של משתמש

כלים של אתר


Action unknown: siteexport_addpage
faq:אנרגיהאנרגיה

משהו שזורם…
כש“רואים”, רואים שהכול אנרגיה.
האנרגיה מורכבת משילובים כאלה ואחרים של האצלות הנשר.

אמור להיות מובן שכשאנו שולטים ביותר מיקומים של נקודת הכינוס יש לנו יותר אנרגיה פנוייה, אך זה לא אומר כלום לגבי סך הכל האנרגיה שהביצה מכילה.

faq/אנרגיה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 April 25 על ידי nagual