כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:אמונהאמונה

לקחת משהו כנכון או לא נכון בלי צורך / רצון לבדוק זאת

ההבדל בין אמונה להנחה: הנחה קל לשנות,
אמונה מנפצת לך את תפיסת החיים כאשר היא מתבררת כלא נכונה

faq/אמונה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 April 10 על ידי nagual