כלים של משתמש

כלים של אתר


faq:אינטואיציהאינטואיציה

לאפשר לשכל להקשיב למרכז הרצון ולפעול על פי המידע שהתקבל

במילים אחרות:
בזמן שמנוהלים על ידי המעגל הראשון של העוצמה
לא לחנוק את המעגל השני של העוצמה אלא לאפשר לו להעביר מידע למעגל הראשון
ולהתייחס למידע

faq/אינטואיציה.txt · מועד השינוי האחרון: 2018 April 09 על ידי nagual