כלים של משתמש

כלים של אתר


12_באוקטובר12 באוקטובר

שיר נהואטל (Nahuatl)

תלשו את הפירות שלנו
ניסרו את הענפים
שרפו את הגזע שלנו
אבל לא הצליחו
לרצוח את השורשים שלנו


נכתב מתישהו על ידי משורר טולטקי אלמוני
תורגם לעברית כדי לכבד את הזקנים ולהזכיר לילדים שרצח עם זה אף פעם לא משהו טוב ויעיל

12_באוקטובר.txt · מועד השינוי האחרון: 2014 October 10 על ידי nagual